Калптар

Бул баракчага кыргызча калптар топтолду.

Бул баракчага кыргызча калптар топтолду.