УЛАК ЧЫМЫН


Бир адам бир ак бараң сатып алып,
Бир жайлоонун башына чыккан экен.
Бир топ чымын уктап жаткан экен,
Бириндетип жүрүп бирин аткан экен.
Урап кетти урандынын башынан,
Кырк карагай, он арча кулап кетти.
Барса, чымындын үлкөсү эмес, улагы экен,
Куп семирген убагы экен.
Отуз уулу кырк өгүз айдап алды,
Терисин сыйрып, эки өгүзгө арта салды.
Отуз сегиз өгүзгө этин артты, үйгө барды,
Отуз саба, кырк көнөк кесип алды,
Отуз уул чокойго ултаң алды.
Жана ошондон ашканы —
Бир түндүк, бир жабуудай артып калды.
Жана бир кемпир убак-чүйөк майын жыйып,
Алты кацтын оозун бууп алды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 − семь =