Макал

 • Ийгиликтин кечи жок
 • Ийлеп – ийлеп итке салба
 • Ийне көзүнөн сынат, чечен сөзүнөн сынат
 • Ийри отурсаң да, түз сүйлө
 • Билим алуу – ийне менен кудук казгандай
 • Ириген ооздон чириген сөз чыгат
 • Ит итти жумшайт, ит куйругун жумшайт
 • Ит итти көрүп үрөт
 • Ит иттигин кылат
 • Ит кабышып өлөт, наадан чабышып өлөт
 • Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт, ичи ооруган күлкү сүйбөйт
 • Ит менен дос болсоң сөөк талашасын
 • Ит үрөт – кербен жүрөт
 • Ит эле болду Сарбагыш
 • Итенген сайын бир боорсок
 • Итке темирдин кереги эмне
 • Итти каппайт дебе, атты теппейт дебе
 • Ичи тар итине бок бербейт
 • Ичиң күйсө туз жала
 • Ичип арактын көөнүн алган, кусуп жердин көөнүн алат
 • Ички ооруну табуу кыйын, карт адамды багуу кыйын
 • Ичкилик арты – өкүнүч
 • Ичтен чыккан ийри жылаан
 • Ишенген кожом сен болсоң, кепшеген оозуңду урайын
 • Ишенген кожоң сууга акса, алды- алдынан тал карма
 • Иши оңолордун ити чөп жейт
 • Иштеген киши карыбайт, карыса да арыбайт
 • Иштеген- тиштейт, иштебеген – тиштебейт