Май келди

Созу: А. Усонбаевдики
Обону: А. Малдыбаевдики

Булуттан бурчак суулар (о-ой) себилди,
Кубанат коргон оскон (о-ой) эгинди.
Шаар, кыштак жарык, шандуу (о-ой) конулдуу,
Майрамдап, суруп жатат (о-ой) омурду.

\Болуп калды жаз убак

Созу: Б. Сарногоевдики
Обону: Т. Чокиевдики

Кыш кеткенде жаз турат,
Жаз алдында ким турат?
Коз айнегин жара тээп,
Булак оргуп жулкунат.
Калын кара чыйырчык,
Учуп келет чуркурап.

Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жазды тосуп жер турат.
Тракторун от алтып,
Тракторчу булкунат.
Жерди коркко келтирген,
Бут эмгекчил эл турат.

\Келди Нооруз

Созу: Г. Момунованыкы
Обону: Р. Абдыкадыровдуку

Казан толо коп сумолок сапырып,
Келди Нооруз элим жогун тапкандай.
Азан-казан, азан-казан узулгону жалганып,
Очогунан, очогунан очкон оту жангандай.

Келди Нооруз кутуп жургон кут майрам,
Кошо келди жаркыраган сулуу жаз.
Тенир асман, тенир асман озу турсуналастап,
Адам улуу, адам улуу бар балээден бол калас!

\Жаз келгенде

Созу: Ж. Орозбекованыкы
Обону: Ж. Касымбековдуку

Аппак карлуу кыш кетип,
Байчечекей жайнады.
Чабалекей асманда,
Кубангандан айланды.

Кайырма:
Жаз келгенде жадырап,
Бак-дарактар бур ачты.
Бакчадагы оруктор,
Гулун ачып жайнады.

Эрте туруп дайыма,
Гулбакчага барамын.
Татынакай гулдорду,
Суудан куюп багамын.
Кайырма:Болуп калды жазгы убак

Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жаз алдында ким турат?
Байчечекей биринчи,
Баш чыгарып кымпыят.

Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жазды тосуп ким турат?
Калын кара чыйырчык,
Учуп келет чуркурап.

Б. Сарногоев

ТӨРТ МЕЗГИЛ

jaz mezgili

Жазда

Жазды мактап тоскондой.
Ырдай берет боз торгой.
Төрт түлүк мал төлдөшөт,
Айран, сутту көлдөтөт.
Балыр чөптү кармалап,
Балдар издейт мандалак

jay mesgili

Жайда

Бедерленип жер бети,
Жашылданат келбети.
Чымын, чиркей, көпөлөк,
Учуп журет көкөлөп.
Жүр, жүр балдар, баралык,
Калкан кармап алалык.

kuz

Күздө

Керилген жер бети,
Алтындай келбети.
Тоо болуп жыйналат.
Эмгектин бермети.

kysh

Кышта

Мына, мына аппак кар.
Аппак карда алтын бар.
Жазда тердеп эришет.
Жерге жашын төгүшөт.