Бара берет, бара берет,
Оозу ачылып кала берет.

Жердиги ак, кыюсу кара,
Ача кайрык төрт талаа.

Байлап койсоң басып кетет,
Чечип койсоң туруп калат.