Бул жерде кийим-кече жонундо коптогон, ар турлуу денгээлдеги кызыктуу табышмактар топтолду. Мугалимдер, окуучулар да колдонсо болот.

Басып жүргөндө
Эки эгиз балабыз
Тамак ичкен убакта,
Столдун алдына барабыз.
Элдер уктап жатканда
Оозгу үйдө калабыз.

Бара берет, бара берет,
Оозу ачылып кала берет.

Жердиги ак, кыюсу кара,
Ача кайрык төрт талаа.

Байлап койсоң басып кетет,
Чечип койсоң туруп калат.