ОЛЖОЛУУ НЕМЕНИН СОНУН ИШИ


Суудан чыгып кетип бара жатсам, чыга элек чийдин арасынан тууй элек коен
качты. Аны чаап алдым. Андан кетип бара жатсам бир топ өрдөк оюла элек музга
кире качты. Музга бардым да, башымды кесип алып, музду ойдум. Өрдөктү
кармап алдым. Кармап алып өрдөктү алып кетип бара жатсам, башым унут
калыптыр. Башымды эстеп кайтадан барып алдым. Менин сонун ишим ушул эле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 5 =