КЫРК ОО3 КАЛП


Кичинемде турна бактым,
Арка-арыгына жабуу жаптым,
Өз энемдин ичинде экенимде
Чоң атамдын жылкысын бактым,
Чоң атамдын баскан изине көл токтоттум,
Көл токтотуп, кырк кулач балык алдым,
Балыгымдын жоон терисин тилип алдым.
Олтуруптур дегенде олтуруптур,
Карагайдын башына,
Кайнап-кайнап көл туруптур,
Бир кумурска менен бир карышкыр күрөшүп туруптур,
Карышкырды кумурска өлтүрүптүр.
Кумурсканы кой кылып кумга жайдым,
Чегирткени ат кылып черге миндим.
Чегирткени куш кылып көл кыдырдым
Чылым кылдым чычкандын куу башынан
Чылбыр эштим торгойдун чуудасынан
Бир торгойдон бир табак сөөк алдым
Сөөгү менен көккө көпүрө салдым
Башкасы калп болсо да ушунум чын.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 5 =