БИР ЖЫЛЫ АШТЫК БАККАНДА


Бир жылы аштык бакканда,
Пычанды калың чапканда,
Чымын менен чымчыштым,
Көгөөн менен күрөштүм,
Чиркей менен чиркештим,
Аары менен арбаштым.
Аары чакты мойнумду,
Аары кууп берди такымдап,
Качып бардым жакындап.
Жакындап кирип келгенде,
Качайын десем дарак жок,
Колумда чолок камчыдан башка жарак жок.
Жакындап кирип келгенде
Камчымды бүктөп туруп бир чаптым,
Бел көчүк кисесин сый чаптым,
Ийнелик минип соно куудум,
Ал сонону эки күнү коно куудум.
Эки күнү коно кууп,
Ал соного жете албадым.
Андан кийин ал сонону
Куубаганга тобо кылдым,
Чака курт минип коен куудум,
А коенду эки күнү коно куудум.
Эки күнү коно кууп,
Үстүнө баса минип алдым
Үстүнө баса минип бара жатсам,
Бир четке барганымдан соң
Ташбаканын үстүнө ыргып миндим,
Өзүмдүн шамдагайлыгымды мындан билдим,
Бир күлүгүмдү суутуп алты ай миндим,
Аягына жем түшүп өлө жазды,
Бир чегирткенин бир санын сууруп алдым,
Өзүмдүн балбандыгымды мындан билдим.
Бир чегирткени таптап миндим.
Көлдөлөңдүн сазына көкбөрү тарттым,
Төрт көңузга жүк артып, түндө көчтүм,
Жаныбарымдын аргамжысын кылдан эштим.
Бир коңузга куржун салып минип алдым,
Аттан үркөт деп башын тарттым,
Каткан кардын үстүнөн күрт-күрт желдим.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два + 20 =