УУГА ЧЫККАНДА


Бир күнү айлыбыз ууга чыкты,
Айлыбыз ууга чыккандан кийин мен да бардым
Кашка байталымды минип алдым,
Минип алып бара жатсам,
Бир жерге барганымдан кийин
Кашка байталым бир кашка кулун тууп берди
Кашка кулунумду ошол жерде токунуп минип алдым
Минип алып, желип бара жатсам,
Бир жерде бир алты элик турган экен,
Алты эликти атып алдым,
Бут-бутунан байлаштырып,
Кулунумду артып алдым.
Үстүнө баса минип алдым,
Үстүнө баса минип кетип бара жатсам,
Кашка байталым башы-көзүн калтаңдатып баспай калды
Баспай калганын минип алдым,
Ыйык жалдан кармап алдым,
Байталымды алдыма басып алдым,
Алты күнчүлүк жолго
Кулунум менен бир куптанда жетип алдым.
Башкам калп болсо да ушунум чын.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × 4 =