Жаныбарлар жөнүндө

Бул бетке кесип жонундо макалдар чыгарылды.

 1. Адам төрөлсө да, өлсө да койдун шору.
 2. Ак койдон аңкоо, боз койдон момун.
 3. Аксак кой түштөн кийин маарайт.
 4. Ала койду бөлө кырккан жүнгө жарыбайт.
 5. Арык кой тырышчаак, ач киши урушчаак.
 6. Арык койдун терисин алты ашатса ий болбойт, атадан жаман тууганды ак кийизге салдырып көтөргөн менен бий болбойт.
 7. Ат алсаң айылдашың, кой алсаң коңшуң менен кеңеш.
 8. Ат алсаң минип ал, аял алсаң сүйүп ал/
 9. Ат арпа жесе, эшек кулагын салат.
 10. Ат кечкен суу деп, аюу ичет, кой кечкен суу деп, бөрү ичет/
 11. Ат кишенешип табышат, адам сүйлөшүп табышат/
 12. Ат куйругун кармасаң суудан өтөөрсүң, ит куйругун кармасаң сууга чөгөөрсүң.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × один =