Уй булоо жөнүндө

ui buloo jonundo makaldar opt

Бул бетте уй-булоо жонундо 41 макал бар.

 1. Азазил азгырганда катын эрин чанат.
 2. Ак селделүү кожодон, ак жоолуктуу катын артык.
 3. Агасы минген атты — иниси минет, атасы салган кушту — баласы салат.
 4. Агасын агалай албаган, душманын сагалайт.
 5. Агасын чапса балаңыз, атасын урам дегени.
 6. Эжесин чапса балаңыз, энесин урам дегени.
 7. Азамат акылдуу болсо, алганы мээримдүү болот.
 8. Адеби жок аял кабанаак итке окшош.
 9. Ажаан аялың болгуча, ажаан итиң болсун.
 10. Ажарлуу аял — адамдын периштеси.
 11. Ажарлуу аял адамдын периштеси, акылдуу аял эркектин шериктеши.
 12. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар.
 13. Адамдын жаман — жакшысы туулгандан эмес, көргөн тарбиясынан.
 14. Адамзаттын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңдайт, аргымактын жакшысы азыраак оттоп, көп жуушайт.
 15. Ай күн менен жакшы, эр эл менен жакшы.
 16. Айылдашың жакшы болсо, агайын — тууган не керек, алган жарың жакшы болсо, атың, тонуң не керек.
 17. Акылдуу болсо алганың, кулпундуруп жакшы бак.
 18. Акылсыз болсо алганың, көп узатпай эбин тап.
 19. Алганың жакшы болсо, аргымак минип дуулаарсың,
 20. Алганың жаман болсо, азабын тартып куураарсың.
 21. Алганың жакшы болсо, жакаң агарат, алганың жаман болсо, сакалың агарат.
 22. Алганың жакшы болсо, табылат акылың, келе берет жакының.
 23. Алганың жаман болгон соң, абийириң кайдан жабылат.
 24. Алганың жаман болсо, суук сөз угуп күйөсүң, алганың жакшы болсо, бал сөзүн угуп сүйөсүң.
 25. Алганың жаман болсо, чабылат акылың, кас болот жакының.
 26. Алганың көөнүн кирдетпе, «атаң» деп бизди тилдетпе.
 27. Алганың сулуу болгон соң, аркырап беттен алган соң, сулуулугу не пайда.
 28. Алганыңа сүйүнбө, ардагына сүйүн.
 29. Акылдуу карыя — агып жаткан дарыя.
 30. Ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол.
 31. Ата болдум деп мактанба, адам болдум деп мактан.
 32. Ата болсоң акылдуу бол, эне болсоң мээримдүү бол.
 33. Алжаке кызга — жалжаке күйөө.
 34. Балдыз күйөөнүн кулагын чоет, жылкычы ышкырып коет.
 35. Буудайдын бараар жери — тегирмен, кыздын бараар жери — күйөө.
 36. Кемпирге — чал, келинге — күйөө, кызга — бозой.
 37. Күйөө — жүз жылдык, куда — миң жылдык.
 38. Күйөөнү пайгамбарым сыйлаптыр.
 39. Күйөө келсе — кыз даяр, жүйөө келсе — баш даяр.
 40. Күйөөң жаман болсо кызыңдан көр, келиниң жаман болсо уулуңдан көр.
 41. Өз үй — өлөң төшөк, өз эл — өмүрлүк жөлөк.

.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шесть + два =