Чындык жонундо

chyndyk jonundo makaldar opt

Бул жерде чындык жонундо 33 макал бар.

 1. Акылдуу чындык калптан кийин сүйлөөгө тийиш.
 2. Жакшы болсоң жатык бол, чындык сенден адашпайт, карапайым калыс бол — сени төмөн санашпайт.
 3. Жалган сөз сени жарытпайт, чындык сөз сени карытпайт.
 4. Калпты чындай айтса, чындык чычая качат.
 5. Калп — дар, чындык — эм.
 6. Калп — оору, чындык — дары.
 7. Калп айтып жыргайм дегенче, чындыкты айтып азап чек.
 8. Калп көп, чындык бирөө.
 9. Калп менен жыргал көргөнчө, чындык менен азап чек.
 10. Өмүр бою өзүңдү чындыкты айтууга үйрөт.
 11. Тамашанын теңи — чындык.
 12. Таттуу калптан, ачуу чындык жакшы.
 13. Тоодой калпты томуктай чындык жеңиптир.
 14. Чогулушта чындык керек, чогууда тынчтык керек.
 15. Чыбык кармаганга ит өч, чындыкты айтканга акмак өч.
 16. Чындыктын куюшканы кабат.
 17. Чымындай чындык алптай калпты жеңет.
 18. Чындык — ачуу, калп — таттуу.
 19. Чындык — сегиз, бакыт — эгиз.
 20. Чындык жерде калбайт.
 21. Чындык күндөн жарык.
 22. Чындык көз тешет
 23. Чындык кудайдан күчтүү.
 24. Чындык отко күйбөйт, сууга чөкпөйт.
 25. Чындык сөздүн душманы көп.
 26. Чындык чычалатат.
 27. Чындыкка от үйлөгөндүн сакалы өрттөнөт.
 28. Чындыкты жарадар кылууга болот, бирок аны өлтүрө албайсың.
 29. Чындыкты танууга болбойт, достукту чанууга болбойт.
 30. Чынчыл адамга жүгүн.
 31. Чынчылдын чынысы сынбайт.
 32. Чынын айткан чырдан алыс, калпты айткан болбойт калыс.
 33. Чын айтып залал тап — акыры жетерсиң муратка, калп айтып, пайда тап — акырында каларсың уятка.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + 11 =