Акча жонундо

Бул жерде акча жонундо 22 макал бар.

 1. Акча аябаган— көр соодагер, акча аяган — нак соодагер.
 2. Акча сүйүп турган жерде, адилеттик ыйлап турат.
 3. Акча сүйлөгөндө, акыйкат унчукпай калыптыр.
 4. Акча тапкан бай эмес, акыл тапкан бай.
 5. Акча шаар жерине жарашат.
 6. Акчадан айрылсаң — күйүнөрсүң, ар — намыстан айрылсаң — кантип басып жүрөсүң.
 7. Акчалуу адам мөөр үстүндө, акчасыз адам көр үстүндө.
 8. Акчалууга — базар, акчасызга — мазар.
 9. Акчалуунун колу ойнойт, акчасыздын көзү ойнойт.
 10. Акчасы болсо, акмак да төрө.
 11. Акы төлөбөсөң, молдо үйүңө да кирбейт.
 12. Акылы жокко акча токтобойт.
 13. Артыкбаш акча баш жарбайт.
 14. Атаңдан акча алсаң да санап ал.
 15. Ач көздөн айран сурасаң, акчаң барбы дейт.
 16. Бакча баксаң — макта, акча тапсаң — сакта.
 17. Берерге акчаң болбосо, молдо үйүңө да кирбейт.
 18. Дос табылбайт, акча табылат.
 19. Жардынын чөнтөгүнө акча түшсө, турна болуп кыйкырат.
 20. Көп акча көздү көр кылат.
 21. Молдо акча үчүн итке куран түшүрөт.
 22. Соодагерде акча болбосо, сууда балык да болбойт.
 23. Бир теңге (тыйын) берип айттыра албаганды, миң теңге (тыйын) берип койдура албайсың.
 24. Дүнүйө — бир тыйындан куралат.
 25. Достун көңүлү бир тыйындан калат.
 26. Жакырчылыкта табылбайт тыйын.
 27. Өзү бир тыйын, дымагы миң тыйын.
 28. Паракорлор кызыгат бир токочтук тыйынга.
 29. Тыйын, тыйын иши кыйын.
 30. Эрдин куну, нардын пулу эмес.
 31. Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул, аргымактын жакшысы чапса күлүк, сатса пул.
 32. Аңдап турсаң акылдуунун сөзү пул болот.
 33. Жүз сом күткөнчө, жүз жолдош күтөйүн.
 34. Жүз сомуң болгуча, жүз жолдошуң болсун.
 35. Миң сомдук камчыдан, бир сомдук пайда жок.
 36. Этти касапчы сомдойт, төөнү жүгү бар комдойт.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − 12 =