Жалкоолук жонундо

Бул бетте жалкоолук жонундо макалдар чыгарылды.

jalkoo jonundo makal opt
 1. Аңкоонун эч нерседен кабары жок, жалкоонун эч нерсени табаары жок.
 2. Бала күлкүгө тойбойт, жалкоо уйкуга тойбойт.
 3. Бала оюнга тойбос, жаман уктаганын койбос.
 4. Жайбаракат — жазга жакпайт, жабыла иштөө — жалкоого жакпайт.
 5. Жайбаракат жазга жакпайт, жарыша иштөө жалкоого жакпайт.
 6. Жакшы — жумуш башында, жалкоо — үй кашында.
 7. Жакшы киши мал бакса — торугун семиртет, жалкоо киши мал бакса — сөөгүн итке кемиртет,
 8. Жалгыздык жалдыратат, жалкоолук шалдыратат.
 9. Жалкоого кеч кирбейт, жаманга эс кирбейт.
 10. Жалкоо — ашка белен, ишке керең.
 11. Жалкоо «биз бүтүрдүк» деп, бүткөн иштин башында.
 12. Жалкоо «качан тамак берет» деп, катынынын кашында.
 13. Жалкоо жеңилдин асты менен оордун үстү менен жүрөт.
 14. Жалкоо карап отуруп чарчайт.
 15. Жалкоого аш болсо да, иш болбосо.
 16. Жалкоого иш буюрсаң, өзүңө акыл үйрөтөт.
 17. Жалкоого күн кечкирбейт.
 18. Жалкоого шылтоо көп.
 19. Жалкоолук адамды карытат, эмгек адамды байытат.
 20. Жалкоону алкы башкарат, ак ниетти намыс башкарат.
 21. Жалкоонун иши аз, себеби көп.
 22. Жалкоонун сыркоосу көп, жандеменин шылтоосу көп.
 23. Жаман дарт—жалкоолук.
 24. Жардылык жаман эмес, жалкоолук жаман.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 4 =