Мекен жонундо

Бул бетте мекен жонундо макалдар чыгарылды.

ata meken jonundo makal opt
 1. Ар бир адам Мекенин сүйөт, соодагер бекерин сүйөт.
 2. Ата — мекен, эне —нур.
 3. Мекенден айрылганча — өмүрдөн айрыл.
 4. Мекендин бактысы өмүрдөн кымбат.
 5. Мекендин кадыры башка жерде билинет.
 6. Мекенсиз адам — үнсүз булбул.
 7. Мекенсиз турмуш — жаналы турмуш.
 8. Өз мекениңди көздөй сакта.
 9. Уулдун уулу мекен коргойт, душмандын астын торгойт.
 10. Элиң барда жардымын дебе, мекениң барда шордуумун дебе.
 11. Ар бир адам Мекенин сүйөт, соодагер бекерин сүйөт.
 12. Ашказандын кебин кылып, Ата Журттун даңкын чыгара албайсың.
 13. Ата журтуң — алтын бешик.
 14. Ат арытмак арзан, журт арытмак кымбат.
 15. Ата сөзүн укпасаң, ажырайсың журтуңан.
 16. Атажурт — алтын бешик.
 17. Бир байдын журтун эки чычкан талашат.
 18. Бир жакшы — бар журттун камын жейт, бир жаман — бар малын жейт.
 19. Жоолашкан эки журттун кыйыры ыйык.
 20. Журт аймагы кең, аалам менен тең.
 21. Журт арасын атанын арам сийдик уулу бузат.
 22. Журт кечээ кубарса, бүгүн көгөрөт.
 23. Журт мазар, журттан чыккан азар.
 24. Журт кыйырын күзөткөн алп кеткенде өз жоолашар, душман көк ташка кылычын жанаар.
 25. Журтка жек көрүнгөндү кудай жек көрөт.
 26. Журтту жалгасын, журт ичинде бечера бизди жалгасын.
 27. Журттун ынтымагына балта чапкан бузукуну журт алдында мууздайт.
 28. Журту тирүүнүн өзү тирүү.
 29. Илгеркинин жакшысы журттун камын жейт, эмдигинин жакшысы өзүнүн кара жанын жейт.
 30. Камдуу журт жоого кор болбойт.
 31. Көчкөн журттун баркын, конгон журтуңда билесиң.
 32. Кой көтөрөт өлүмдү, журт көтөрөт көңүлдү.
 33. Кулалы жыйып куш кылган, куранды жыйып журт кылган.
 34. Өнөрлүү журт — амалдуу.
 35. Тентекке санат болбосо, журт ырааты бузулат.Тукум уласа, журттун жылдызы жарык.
 36. Ынтымагың бар болсо, айылың менен журтка тең болоорсуң, ынтымагың болбосо, жашоо кыйын тынчыраак.
 37. Ынтымак жакшы ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы.
 38. Эзелден душман журтту тууган кылуу — бул эң бийик сыймык.
 39. Эл башчылар достошсо, бактысы болот журтунун.
 40. Элдин элчилиги, журттун журтчулугу — даңаза.
 41. Эли журтуң болбосо, ай — күнүңдөн не пайда.
 42. Эр канаты — күлүк ат, журт тиреги — эр жигит.
 43. Эрдин бир журту — өз эли, бир журту — кайыны, бир журту — тайы.
 44. Эски журттун кадыры өрүүдө билинет.
 45. Эстүү киши кыйшайбай, эл — журтуна тең болот.
 46. Акылман билги өлсө — журт акылсыз, эр кол башчы өлсө — кол жетим.
 47. Агын чогулуп сел болот, адам чогулуп эл болот.
 48. Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.
 49. Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.
 50. Ажоосу жок эл — серкеси жок кой.
 51. Азаматка — эл арка.
 52. Ай күн менен жакшы, эр эл менен жакшы.
 53. Айрылган эл — азаар. Кошулган эл — озоор.
 54. Акмак эл мени билбейт деп наалыса, акылдуу элди мен билбейм деп наалыйт.
 55. Акыны болбой эл болбойт, эсеби болбой мал болбойт.
 56. Аңдышкан эл болбойт, эсептешкен коңшу болбойт.
 57. Эл эмгегин жебегин, жегенден жетөө болбойсуң.
 58. Арамзаада эл бузар, айкын жерди сел бузар.
 59. Адашкан жыйып эл кылдым, айланып кетсин туугандан.
 60. Ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол.
 61. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны.
 62. Баатыр туулса — эл ырысы, жамгыр жааса — жер ырысы.
 63. Байлыксыз эл болбойт, байгамбарсыз дин болбойт.
 64. Байлыкты эл жаратат, басынткан жер каратат.
 65. Бакага балыр көл жакшыБалыкка терең суу жакшыЖигитке өскөн эл жакшы.
 66. Бала калса эл табат, катын калса эр табат.
 67. Азаматтын кадырын атасы эмес, эл билет.
 68. Ата —энеси жоктун эли бар, эли жоктун өлүмү бар.
 69. Ханды кудай ураарда катыны менен кабышат, эли менен чабышат.
 70. Эли байдын, өзү бай.
 71. Элиң барда шордуумун дебе, мекениң барда жардымын дебе.
 72. Элиң сынганы — белиң сынганы.
 73. Элиң түлкү болсо түлкү бол, бөрү болсо бөрү бол.
 74. Элиңде жаманың болсо — эрмегиң ошол.
 75. Элиңде тынчтык жок болсо, алдыңдан таяр алтын так.
 76. Элиңди жаман көрсөң, элге кантип батасың? Жериңди жаман көрсөң, көргө кантип батасың?
 77. Элин коргоп жоо сайган — баатыр атка конот.
 78. Элин сагынбас эр болбос, үйрүн сагынбас ат болбос.
 79. Элин сыйлабаган тилин жерийт.
 80. Элине арка болуучу уул — эки миздүү шап.
 81. Элине моюшкан азамат душманына тизе бүкпөс.
 82. Элинен безген эр оңбос, көлүнөн безген каз оңбос.
 83. Элинен качканды бөрү жейт.
 84. Элүү жылда — эл жаңырат, жүз жылда — жер жаңырат.
 85. Эл—мазар, элден чыккан (же кеткен) —азар.
 86. Ажоосу жок эл — серкеси жок кой.

6789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × один =