КЫРК БИРИНЧИ ЖЫЛЫНДА


Кырк биринчи жылында,
Башталды согуш июнда.
Эки агам жүрсө согушта,
Турмуштун шарты кыйын да.
Аттанып чыкты элинен,
Атактуу Чаткал жеринен.
Ажырап ыйлап бөлүндү,
Алганы жубай теңинен.
Кой жаят койчу колоттон,
Кармасам калем болоттон.
Картайган атам кайгыда,
Экөөбүн бирдей чоңойткон.
Карыган атам төрт балаң,
Кайгы муңда эң жаман.
Кайрылып келсең элиңе,
Кайгысы жок жалгандан.
Чаткалда болду турагым,
Чарчанып минтип турамын.
Көбүнчө мени чарчаткан,
Эки акемен убайым.
Алты жыл болду кеткенге,
Каты келбей бул жерге.
Кат кабарсыз болгондон,
Капамын жалган дүйнөдө.
Билими артык башкача,
Чоң акем кагаз жазбаса.
Чочунду жаман эт жүрөк,
Кайгы муң быйыл жазылса.
Агарган тоолор тереңден,
Ак кашка суусу беленден.
Аман келсе согуштан,
Аз арман кылбас элем мен.
Көгөргөн тоолор тереңден,
Көк кашка суусу беленден.
Көп какшатпай келсе го,
Көп арман кылбас элем мен.
Тогузунчу май күнү,
Басылган күнү уруштун.
Эки агам келер деп,
Сүйүнүштө турумун.
Кыштооң башы көбүргөн,
Кыйналып өттүм өмүрдөн.
Кыйнаган тиги Германдын,
Кызыл чок чыксын көрүнөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × пять =