БААТЫР БОЛ


Эрдигиңди көрсөтүп,
Аталып чыккан баатыр бол.
Качырып өзүң киргенде,
Калчылдап качсын нечен кол.
Эркиндик үчүн согушта,
Казатка колду баштагын,
Канча миң душман болсо да,
Акылыңан шашпагын.
Атакага киргенде,
Имерилип качпагын.
Астында ажал турса да,
Артыңа кадам баспагын.
Согушта өзүң жүргөндө,
Автомат болсун эрмегиң.
Каракчы фашист немиске,
Намысыңды бербегиң.
Жергелүү совет калкыңа,
Жеңмейин жоону келбегиң.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать − пять =