АСКЕРДЕГИ АГАМА


Айланайын агатай,
Амандыгың сурайын,
Айланып кайта келүүңдү,
Артыңда тилеп турайын.
Апаңды багып артыңда,
Агатай, жардам кылайын.
Алыска барып иш кылып,
Абийриң артсын ылайым.
Кагылайын агатай,
Каралдың болуп турайын,
Кайрылып аман келүүңдү,
Кудайдан тилеп сурайын.
Калганды багып артыңда,
Каралдым, жардам кылайын.
Кан ичер менен кармашып,
Кадырың артсын ылайым.
Кагылайын агатай,
Катуу ишиңе жарайын.
Кайрылып өзүң келгенче,
Кары-жашты багайын.
Кайрылып аман келгиниң,
Казатка кеткен, агайым.
Кан ичерди талкалап,
Кыйраткын Гитлер сарайын.
Көп жыйылып баргыла,
Куралды колго алгыла.
Темир кармап койсо да,
Кыйкырып кыргын салгыла.
Жаралансаң душмандан,
Госпиталда жаткырып.
Багышат сизди доктурлар,
Жомок айтып шат кылып.
Госпиталда жатам деп,
Кат жазарсың каткырып.
Катыңды окуп үй-бүлөң,
Кубанар көңүл арттырып.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 1 =