ЖӨӨ ООДАРЫШ


Жөө оодарыш деген оюндун түрү мындай болот. Баягы эки тарап эки топ
болуп туруп арасынан бирден балбан баланы ат кылып атайт. Бирден тең кылып
атап, эки балбан баланы эки баатыр бала минип алып оодарышка чыгышат. Бул ат болуп жүргөн балдар төрт аяктап жүрөбү, эки тараптын убадасы боюнча жүрүшөт. Ат болуп жүргөн балдар балбандыгынан үстүндөгү баатырын алдырбай өтө омоктулук менен далайга сактап жүрөт. Минип жүргөн балдар колдон буттан, моюндан алып аябай жулкушат. Кай бирлери шымдан алышабыз деп шым, ыштандарын айра тартып жулуп-жулуп алат. Шымымды, ыштанымды айрып салды деп ызаланган бала уруша кетет. Калыс балдар баатырдын шымы айрылганда уруша кетчү беле дешип аш тойдогу оодарыштарды көргөндөрү ажыратып коет. Эгер ажырашбаса бир аз мушташып басылат. Кайтып башка балдардан ат кылып баатырды аткарып оодарыштырат. Оодарыштан алып кеткени байгеге сайган төөматегин алат. Төөматек деген сөз алдырган баланы жылаңбаштап туруп оодарып алган бала колун шымаланып туруп төбөсүнө чыканагын коюп туруп катуу тартып кайра сууруп, муштум менен бери сүрүп кайта нары муштап кетет. Бул оюн кыскача ушундай түр менен гана ойноло берип бүтөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × пять =