Ынтымак жонундо

yntymak jonundo makaldar opt

Бул жерде ынтымак жонундо 28 макал бар.

 1. Ага —тууган ынтымактуу болсо ат көп, абысындар ынтымактуу болсо аш көп.
 2. Өздөн чыккан жоону ынтымакка чакыр.
 3. Өөн бириксе тон болбойт, ынтымак болбой эл болбойт.
 4. Сылыктыктын белгиси — алыш — бериш, ынтымактын белгиси — барыш — келиш.
 5. Ынтымактан айрылсаң, колуңдагы иш кетет.
 6. Ынтымак — бейкуттуктун көрөңгөсү, ымала — ырыстуу элдин жөрөлгөсү.
 7. Ынтымак — ийгиликтин башаты.
 8. Ынтымак бар жерде (же элде) ырыс бар.
 9. Ынтымак бар жерде— ырыс бар.
 10. Ынтымак бар үйгө ырыс түнөйт.
 11. Ынтымак болбой, ырыс турбайт.
 12. Ынтымак болбосо, иш оңолбойт.
 13. Ынтымак болсо калкыңда, душманыңдан тартынба.
 14. Ынтымак достордун жолун ачат, ынтымак болбосо, ырысың качат.
 15. Ынтымак жакшы ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы.
 16. Ынтымак түбү — ийгилик, тирдиктин түбү — бирдик.
 17. Ынтымак турбай, ырыс турбайт.
 18. Ынтымаксыз атадан алтоо болсоң — оңбоссуң.
 19. Ынтымаксыз эл жетим.
 20. Ынтымактан айрылсаң, колуңдагы иш кетет.
 21. Ынтымактуу атадан алтоо болсоң — жолборссуң.
 22. Ынтымактуу үйгө ырыс түнөйт.
 23. Ырыс алды — ынтымак, ыркы жокко конбос бак.
 24. Ырыс алды — ынтымак.
 25. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың болбосо (жок болсо), жашоо кыйын тынчыраак, башыңдан учат конгон бак.
 26. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так.
 27. Ырыс алды ынтымак, ыркы жокко (эринчекке) конбос бак.
 28. Ырыскыны жер берет, ынтымакты эл сүйөт.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 + 2 =