УЯ ЖАСАП БЕРЕЛИЧИ

Созу: Ш. Дуйшеевдики
Обону: М. Бегалиевдики

Балапандар үшүшөт го,
Бактан кулап түшүшөт го.
Бачым, бачым келсе экен деп,
Баарыбызды күтүшөт го.

Кайырма:
Уяң чөптөн тереличи,
Уста алып келеличи.
Уят болбой чымчыктага,
Уя жасап береличи.

Убарага батыгат го,
Улам уча качышат го.
Уясы жок дарактарда,
Уктай албай жатышат го.
Кайырма:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двенадцать − десять =