ТАК ТЕКЕ


Так теке, ай,
Так теке, ай
Муундарың бош теке ай,
Мүйүздөрүң кош теке ай,
Туяктарың шалактайт.
Кулактарың шалактайт.
Бул ыр ооз комуз менен коштолуп, ооз комузга уланган жибек жипти
чыпалак менен серпип, жасалган текечерчени ойнотуп кыздар ырдаган,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + 20 =