Табышмак

Долононун топ бутак,
Такылдаткан ким болду?
Эки жыгач боорунан
Эптей турган ким болду?
Жарты жыгач боорунан,
Жарып алган ким болду?
Ак жамынчы жамынып,
Кериге чыккан ким болду?
Ала-Тоонун боорунан,
Ат ойноткон ким болду?
Кара-Тоонун боорунан
Казан аскан ким болду?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 + восемь =