Табышмак

Долононун топ бутак,
Такылдаткан ким болду?
Эки жыгач боорунан
Эптей турган ким болду?
Жарты жыгач боорунан,
Жарып алган ким болду?
Ак жамынчы жамынып,
Кериге чыккан ким болду?
Ала-Тоонун боорунан,
Ат ойноткон ким болду?
Кара-Тоонун боорунан
Казан аскан ким болду?
— Долононун топ бутак,
Такылдаткан токмокчу.
Эки жыгач боорунан,
Эптей турган комузчу.
Карагай менен ыргайдын
Башын бууган түндүкчү.
Жарты жыгач боорунан
Жарып алган челекчи.
Ак жамынчы жамынып,
Кериге чыккан жылкычы.
Ала-Тоонун бооруна,
Ат ойноткон мергенчи.
Кара-Тоонун бооруна,
Казан аскан саятчы.
Табышмагың таптымбы
Оозуңду жаптымбы…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *