Табышмак

Бир карыядан бир жигит суроо сурайт:
Экөө менен кандайсыз?
— Экөө үчөө болду. (Бутка таяк кошулганы)
Алыс менен кандайсыз?
— Алыс дагы алыстап ары кетти — дейт.
(Көзү көрбөй калганы).
Жакын менен кандайсыз?
— Күндө үч убак карсылдашабыз. (Тиш менен
жаактын тамак чайнаганы).
Кабарчы менен кандайсыз?
— Нез кара болгон дарттайбыз? (Кулактын укпаганы).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *