Табышмак

Канат эмнеден болот?
— Жакшы санаган ага-ини, сөөк-тамыр.
Манат эмнеден болот?
— Манат койдун жүнүнөн болот.
Санат кайдан чыгат?
— Нускалуу карыялардан чыгат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *