Табышмак

Асмандан бийик эмне?
— Асмандан бийик — текебер.
Суудан терең эмне?
— Суудан терең — окуу.
Октон күлүк эмне?
— Октон күлүк — санаа.
Уудан ачуу эмне?
— Уудан ачуу — жокчулук.
Кардан муздак эмне?
— Кардан муздак — калган көңүл.
Оттон ысык эмне?
— Оттон ысык — жан.
Казана деген эмне?
— Көпчүлүк калк.
Мүлк деген эмне?
— Кадыр-көңүлү калбаган сөөк.
Эр эгиз деген эмне?
— Бирин бири сыйлаган, эли-журтуна
пайдасы тийген аял-эркек.
Эмгектүү жалгыз деген эмне?
— Бири биринен ажырашып калган аял-эркек

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *