ОРУС КАЛКЫТ – ТУУГАНЫМ

Орус калкым – тууганым,
Кыялыңды жактырам.
Кара нөшөр түндө да
Жарык күнсүң ачылган.
Мээ кайнаган ысыкта
Пейлиң жайлоо салкындуу.
Жүрөк тоңгон суукта
Жылуу жазсың жаркындуу.
Боорукерсиң атамдай,
Марттыгың май майрамдай
Каадаңда такыр кайгы жок,
Мичуриндин багындай.
Эпкиндеп баскан кадамың
Камбаркандын күүндөй.
Өмүрүң куунак ар убак
Жаңы жылдын түнүндөй.
Ылдамдыгың куландай,
Ыкчамдыгың тайбастай,
Баатырдыгың бүркүттөй,
Өткүрлүгүң албарстай.
Ысык-Көлдөй тереңсиң,
Каркырадай кененсиң,
Кандай душман келсе да
Кайратың менен жеңесиң.
19/XII 1945
Койсары

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × пять =