ДҮЙНӨ ЖҮЗҮ ТЫНЧ АЛСЫН

Карап турсаң дүйнөнү
Уйгу-туйгу тунарат,
Анын сүрдүү иреңи
Кызарат да кумсарат.
Жоругу жаман тентек ок,
Кээ бир жерден чуу этет.
Казатка көнгөн жаш жүрөк
Коркпосо да шуу этет.
Согуштун жели сокпосун,
Дүйнө жүзү тынч алсын.
Тынчтык үчүн өлгөндөр
Жайлуу жатып уктасын.
19/XII 1945
Койсары

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать − двенадцать =