КУУ ТҮЛКҮ

Жолборс бир түлкүнү кармап алат. Түлкү куйругун буландатып,
тумшугун жогору көтөрүп:
-Мени жей албайсың! Мен мына бул калың токойдун кожоюну болуу
үчүн келгенмин,-дейт.
Жолборс ары карап, бери карап анын сөзүнө ишенбейт. Анда түлкү:
-Жоке, ишенбесең мени менен бирге токойго баргын. Андагы
бардык айбанаттардын менден кандай корко тургандыктарын өз көзүң
менен көргүн!-дейт.

Көрсө көрөйүн,-деп жолборс түлкүнү ээрчип жөнөйт.
Түлкү анын алдына түшүп алып, абайлап жүрүп отурат. Жолборсту
көргөндөрдүн жүрөктөрү түшүп, туш-тушка качып, жым-жым жок
болушат. Канаттуу куштар уяларынан уча качышат. Түлкү жолборско:
-Жоке, менден коркпой турган эч ким жок экендигине эми көзүң
жеткендир-дейт.
Анда жолборс:
-Чындыгында сен абдан барктуу экенсиң. Айбанаттардын баары
сыйлап, абдан коркушат тура. Сени менен эрегишип, жамандык кылуу
болбойт,-деп түлкүдөн коркуп, кое берет.
Ошентип куу түлкү куулугунан өлүмдөн кутулган экен.

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + 4 =