Короз жөнүндө

Бул бетте короз жонундо макалдар чыгарылды.

 1. Ар жердин корозу бирдей кыйкырат.
 2. Үйдө короз, тышта жөжө.
 3. Ачка короздун түшүнө актаган таруу кирет.
 4. Беймаал кыйкырган короздун, башын жулуш керек (кесмек парыс).
 5. Мурун кыйкырган короздун башы кетет.
 6. Короодо жүрсө короз кыйкырат.
 7. Корозго буудай берметтен да кымбат.
 8. Кимге бакыт консо, корозу тукум тууйт.
 9. Жаш короз улуусунан укканын ырдайт.
 10. Тоок менен тен жаткан, короз менен тен турат.
 11. Короз кун чыкканча ойгонот, ниети жаман тун чыкканча ойлонот.
 12. Короз оз уйундо катуураак кыйкырат.
 13. Короз коп уйдо, тан кеч атат.
 14. Короз кыйкырса да, кыйкырбаса да тан атат.
 15. Согушчаак короздун таажысы дайым кан болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × четыре =