ЧОҢ АТАМ КЫТАЙДЫН АРМИЯСЫНЫН КАПИТАНЫ


Чоң атам – Бейшендин атасы 1900¬жылдары ат минип тоо ашуу аркылуу кытайлыктар менен соода-сатык ишинде жүрүп, акыры андагы Текес
шаарына көчүп барып, жашап калышат.
1926-жылы чоң атам төрөлүп, ал чоңойгондо 1945-жылы 15-мартта Кытайдын Элдик Боштондук армиясына барып, граждандык согушка катышуу
менен орден, медалдарга татыктуу болот да, капитандык наам алган экен.
Согуш 1949-жылы бүтсө дагы, андан талкалангандарды кайра калыбына келтирүүгө жөнөтүлөт. Ошол учурда чоң атам Хайча деген казак кызына
үйлөнөт. Менин атам Бекболот да Кытайда төрөлүптүр.
Чоң атам өз ата мекенинде жашоону эңсеп, 1962-жылы армиядан бошоноор замат Кыргызстанга көчүп келишиптир. Ал азыр деле Кытайдагы туу-гандарына барып-келип турат. Кытайдагылар бизге да келип жатышат.
Бул жерден төрөлгөн чоң атамдын баласы – Нурболот байкем атасынын
ишин улап, Ленинграддагы Военный институттан окуп иштеп жүрүп, жакында Турциялык военный академияны бүтүп келип, полковник наамы менен биздин Куралдуу күчтөр министрлигинде иштейт.
Мен чоң атамдан Кытай акылмандарынын сөздөрүнөн айтып берүүсүн
сурансам. Ал бир азга ойлонуп калып…эмесе, Кытай акылманынын кандай
киши бактылуу болот? – деген суроого берген жообун айтып берейин – деди.
«Эң оболу өзүңдү баалай билишиң керек.
Башкача айтканда, өзүң кандай болууну кааласаң , ойлосоң, ошондой
жакшы бактылуу болууга аракетти тынымсыз жасап эмгектенүү сөзсүз. Тырышып эмгек кылбаган адамга бакыт келбейт. Аны өзүң гана эмгек менен
жасап аласың. Ал үчүн өзүңө максат коюп, жылга, айга, күнгө эмне ишти
бүтүрүүгө керектигин пландап жазып алып, анын аткарылышын өзүңөн өзүң
отчет алып турушуң зарыл. Максат оор мезгилден өткөрөт . Бактылуулукка
жеткирет.
Өзүңдүн абалыңа ыраазы болуп, башкаларга суктанбай жакшылыкты гана күтүү керек. Ар бир кишиге мээримдүүлүктү аяба, аларга эмне керек болсо, берүүдөн тартынба, кубандыра бил. Алардан да кубаныч, бактылуулук
аласың. Жалгыз адам бактысыз. Ар дайым кыймылда , жайдары жүрүп ,
жакшы тамактанып, эркин жашоого аракеттен. Каталык, жол болбостук – жашоонун сабагы. Аларды акылмандык менен оңдоого туруктуу болуу да бактылуулукту алып келет,» -деп айтыптыр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 1 =