ЧҮКӨ ӨКЧӨМӨЙ


Эки бала эки чүкөнү алып, бирден өкчөйт. Кимдин чүкөсү консо, (бири бөгө,
бири чиге түшсө) алып бекитет. Алып кармаган чүкөлөрү айрым болуп түшөт. Алкармаган бала ошол, айрым түшкөн чүкөлөрдүн кандайын кааласа, экинчи балага тап деп айтат. Ал эки чүкөнү алып кармай баштайт. Мурунку баланын айтканын тапса, алат. А кы баланын айтканын (эки чүкөнүн биринин түшкөнүн) тапса, да алат. Таба албаса, мурунку бала алат. Алган бала эки чүкөнү да алат. Ошентип ойной берет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 10 =