ЧҮКӨ САЛМАЙ


Эки бала койдун эки чүкөсүн алат да кармайт. Ар ким өз чүкөсүн билет. Алчы
чигени жейт, таба бөгөнү жейт. Ошентип ойной берет. Ким «жесе», ошол жеген, чүкөнү ала берет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − семь =