БҮРКҮТТҮН ТУМШУГУ


Эки бала ар бири сөөмөй менен бармактарын тийиштирип, бүркүттүн
тумшугуна окшоштурат. Анан биринчиси-экинчисинин колунун сыртынан
оорутпай чымчып:
— Менин бүркүтүм бийик учат — дейт.
Экинчиси колун бошотуп, биринчисинин колунун сыртынан оорутпай
чымчыйт да:
— Менин бүркүтүм бийик учат — дейт.
Ушинтип кайталанып, балдардын бою жетпей калгандай бийиктикке чейин
жеткирилет да, оюн кайрадан башталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 + 2 =