КОЛ ЖАШЫРМАЙ


Аты жокту башкалардан ажырата билүү үчүн жашырмай оюну ойнолот. Бир
бала колдун ар бирин орун алмаштырып, экинчи колу менен баштарын
бириктире кармайт да: — «Тап, тапкыч» — деп, экинчи балага колунун башын
www.bizdin.kg
көргөзөт. Экинчи аты жокту тапса тапты, таппаса кайрадан биринчи бала
жашырат. Эгер тапса, экинчи бала аты жогун жашырат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − 8 =