БӨРҮ САЛМАЙ


Жайдын бир күнү бир топ балдар тайларын минишип келишет да
камчыларын теңештирип, камчысы кыска болгону тебетейин жерге таштайт да,
аны кайтарып турган болот. Бардык балдар тебетейин камчылары менен
чабышат. Тебетейдин ээси аларды кубалайт, бирөөн кармаган болсо, ал баланын
тебетейи ташталып, оюнду уланта беришет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + 16 =