КООН ҮЗМӨЙ


Түндө балдар эки жаат болуп, бир тарабы кучакташып чубаша отурушат.
Турган балдардын бир баласы келип, олтурган балдарды бир баштан тартат.
Бирөөн үзүп кетсе да калгандарын тартат. Тарта албай калса, тигилер тартат

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 + 2 =