ЧӨӨ БӨРҮМ


Түндө бир топ балдар чогулат. Бир бала бети-көзүн боеп, эки тебетейди мүйүз
кылып, жаагын таңып, тонун да аңтара кийип, балдарды кубалайт.
Чөө бөрүм нары кач,
Чөндөлөйүм бери кач! деп балдар алышат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два + пятнадцать =