Арман

Созу: Нинакан Жүндүбаева

Чымчыкка тиштеп жем берет,
Канатка катып өстүрүп.
Чыйрыкса ысык дем берет,
Жөжөдөн кушка жеткирип.
Жамгырдай мээри төгүлөт,
Чамгарак жайган кереге.
Жок, барга чыдап эгилет,
Миң алкыш айкөл энеге.
Аябай болгон дарманын,
Энелер сүйөт балдарын.
Арылбас күйүт арманың,
Энеден жетим калганың.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + десять =