8-март-Апалардын майрамы

Кубанткан майрамыныз чексиз болуп,
Кубана, куттуктайбыз ташып, толуп.
Ден-соолук, узун өмүр сизге самап,
Турабыз биз, жакшылыктын баарын каалап.
**************************************************
Аялзат жаз гүлүндой сулуусун,
Жарык берип күн нурундай жылуусун.
Очүрбөй коломтонун отун жаккан,
Бүлөөнүн берекеси, кумусуң.
**************************************************
Сегизинчи март куну
Неге конул жайдары.
Ал анткени ушул кун
Апакемдин майрамы.
***************************************************
Кулмундогон Кун дагы
Кумуш нурун арнады.
Ал анткени гул жыттуу
Апакемдин майрамы.
***************************************************
Гул ачылат жаз демине багынып,
Кыш да кетти жаз келди деп таарынып
Жаз илеби шаттык кошуп ааламга,
Майрам келди айымдарды сагынып.
Кызыл-тазыл гул жайнаган адырлар.
Аялзаттын деми менен гул жайнар,
Тизе бугуп ийилемин силерге,
Майрамынар куттуу болсун айымдар.
****************************************************
Аял заты, аруу, таза жансынар.
Уй булоодо суйкумдуу бир жарсынар.
Апа деген атынар бар, данкын бар.
Куттуу болсун сегизинчи мартынар.
****************************************************
Жайнап турса тируулуктун гулдору
Мага бакыт апакемдин кулгону.
Уй торундо алтын апам бар учун
Ошон учун суйом ушул дуйнону.АЯЛ – МЕН!

Аялсынбы – бактылуусун анда сен,
Ал бакыттын бир узумун таткан мен.
Таразасы салынган тагдырымдын,
Арабасын тартып келе жаткан мен!
Сүйүү менен, умут менен курам чеп,
Менин уйум-кичинекей мамлекет.
Чырпык менен чынар кылам уямды,
Бузуп салып, басып кетпе, АЯЛ деп!
Адамдар бар, арабызда эсирген.
Тенсинбестен топуракка тепсеген.
Тебеленип ылай, чанда калсам да
Моюн бербей, баш көтөргөн АЯЛ – мен!
Ыйласам да, сыртымдан кулуп турам,
Кыйналсам да, умуттун уйун курам
Ааламдын бир бурчунда тукум улап
Бул жашоону АЯЛ – Мен сүйуп турам!Жубайыма

Жан дуйном ооруп турса,
Сен күчтүү дарыдайсың.
Сулуу жуз, мээрим менен,
Оорумду дарылайсың.
Көзумду карап турсаң,
Бал тапкан аарыдайсың.
Суйууну ыйык тутуп,
Мынчалык ак жүрөксуң.
Ыймандуу мүнөз менен.
Сен мага чын суйоксун
Кимгедир бирөө сулуу,
А мага сен чүрөксун!
Атадан жетөө болуп,
Тууганга бай болсом да
Сен жокто жалгызсырайм
Конулум шай болсо да
Чыйрыгып үшүгөнсүйм.
Табигат жай болсо да
Жашоодо дем-куч болгон
Аман бол, асылзатым.
Эрим деп ызааттаган.
Мээримдүү АЯЛЗАТЫМ!АЯЛДАР – АЛЛАНЫН АМАНАТЫ

Аял назик…
Оорутуп жүрөктөрүн,
Кыйкырып, катуу сөз айтпагыла!
Ал ишенчээк…
Жалган айтып,
Кыянаттык кылбагыла!
Ишеничтин дарбазасын жаппагыла!
Кыяматта жооп берерсин,
Аялзатын аздектеп сактагыла!
Эркектерге тапшырган Алла Таала,
Аялдар – аманаты Жараткандын,
Дегени бар, азирети пайгамбардын…
Ооба, ооба…
Аял назик, аял ыйык…
Аялзаты көлдой терен, тоодой бийик.
Аял улуу, аял сулуу
Аялдын жок жаман аты.
Аялзаты Айдай аппак,
Күндой нурдуу
Ардактап журөлүчү аялдарды,
Анткени алар – Алланын аманаты…ЭНЕКЕ

Энеке, коп ойлоном,
Ишенсен, ичтен ыйлайм.
Элге окшош эмесмин деп,
Өзүмдү өзүм кыйнайм.

Адашып жүргөнсүймүн,
Денеме жаным сыйбай!
Энеке, ойлойсун го,
Бул балам ойлонбойт деп.

Көр турмуш тирлигине,
Карайлап корголойт деп.
Кичине тыный түшсө,
Корсондоп ойдолойт деп.

Ооба эне, туура ойлойсун,
Билесин мүнөзүмдү.
Антсен да артык көрөм,
Дүйнөдө бир өзүндү.
Тирлик деп жан талашкан,
Сага арнайм күрөшүмдү.Энелерге таазим

Бала үчүн чыркырап жаны дайын,
Бала үчүн арналган баары дайым.
Кантип сыям зор түйшүк жүрөгүңө,
Кагылайын, апалар, кагылайын?!
Жок эч нерсе сиздерге тенегенге,
Жок тaaмaй сөз баалоочу энелерге.
Аздык кылат салмагы Ай, Кун, Жердин,
Апалардын эмгегин ченегенге.
Үмүттөр көп өмүрдө акталбаган,
Үшкүрүктөр көңүлдө катмарлаган.
Энелер, ай, антсе да мээрим төгүп,
Эссиз уулун бапестеп, кастарлаган.
Апалар, ай, ак дилин ката албаган,
Апа деген – асылдык катарлаган.
Мен эле эмес, менсинген далай акын,
Мээриминди соз менен жаза албаган.
Ар учурда ырыс-кут жандаганын,
Айланышат асылга кармаганын.
Ак дилимден силерге таазим этем,
Айланайын, апалар, айланайын.Апакемдин майрамы

Сөзү, обону: С. Кынатов

Сегизинчи март күнү,
Неге көңүл жайдары.
Ал анткени ушул күн,
Апакемдин майрамы.

Кайырма:
Апакемдин, чоң энемдин,
Эжекемдин майрамы.

Жаз баштаган март айы,
Күн да жылуу жайнады.
Ал анткени ушул күн,
Апакемдин майрамы.

Кайырма:
Апакеме окшогон,
Баары сулуу айлана.
Ал анткени ушул күн,
Апакемдин майрамы.

Энелердин майрамы

Асмандагы Ай дагы,
Жарык чачып жайнады.
Ал анткени айга окшош,
Апакемдин майрамы.

Күлмүңдөгөн Күн дагы,
Күмүш нурун арнады.
Ал анткени гүл жыттуу,
Апакемдин майрамы.

Апакебай, ыйыгым,
Алтын күндөй бийигим.
Аман-эсен жүрөгөр,
Жарык чачып биз үчүн.

Апакебай, ак таңым,
Алдей айтып бакканым.
Бүт дүйнөнү кыдырып,
Айтып бүтпөс дастаным.

Эмеспи

Созу: Барпы Алыкулов

Көл суусунан көрүнгөн
Кыздын бети эмеспи.
Бул дүйнөдө өтө ынак
Эне сүтү эмеспи.
Топ гулдордун саймасы
Келин, кызда эмеспи.
Сулууларга суктанган
Көпкөн балдар эмеспи.
Он сегизге жеткенде
Кыздар динар эмеспи.
Ал кыздарды көрмөккө
Бозой кумар эмеспи.
Алган жары бап болсо
Көңүл тынар эмеспи.
Оюн, күлкү, тамаша –
Келин-кыздар эмеспи.
Кызга тартип үйрөткөн
Эне болот эмеспи.
Көп тилдесең аялды
Чая болот эмеспи.

Арман

Созу: Нинакан Жүндүбаева

Чымчыкка тиштеп жем берет,
Канатка катып өстүрүп.
Чыйрыкса ысык дем берет,
Жөжөдөн кушка жеткирип.
Жамгырдай мээри төгүлөт,
Чамгарак жайган кереге.
Жок, барга чыдап эгилет,
Миң алкыш айкөл энеге.
Аябай болгон дарманын,
Энелер сүйөт балдарын.
Арылбас күйүт арманың,
Энеден жетим калганың.

Аялдын жүрөгү

Созу: Т. Адышева
Аялдын арабасы толо жүгү,
Тынымсыз тартып келет күнү-түнү.
Эне жүгүн алмашып кызы тартып,
Кычырап арабанын чыгат үнү.
Кылымдар кылчайбастан өтө берет,
Кыздар да эне жашка жете келет.

Кылдырап оор тартып арабасы,
Күндөн күн күчү тайып кетет берет.
Энелик эбегейсиз түйшүгүндө,
Эртелеп сулуу түрү өчө берет,
Бирок да көөнөрүшүн көрккө бөлөп
Түрлөнүп тиккен гүлү өсө берет.

Куттуу болсун майрамын!

Созу: Ж. Турусбеков
Куттуу болсун,
Сегизинчи мартыңыз,
Орундалсын
Ойлоп жүргөн шартыбыз
Жүзүңүздү
Эмгек нуру каптаптыр,
Мына эмесе,
Мен болоюн жарчыңыз!
Эркин, Эркин,
Эрик туусун желбирет,
Ансыз, Ансыз,
Ичтеги сыр эскирет….

Энекем майрамын менен!

Турмуштагы далай ашуу, белестер,
Улуу муунга оңой болгон эместир.
Балдар үчүн күн-түн эмгек өтөгөн,
Ата-энеге бул бир ченем кебектир.

Бүгүн артка бир көз ирмем кылчайсак,
Эң бактылуу, жарык нурлуу элестер
Куттуу болсун 8-март майрамың
Жаркын энем, менин назик энекем.

Куттуктайбыз, жаз майрамыңыз куттуу болсун,
Кучагыңыз кызыл чоктой гүлгө толсун.
Ийгилик жылоолосун бардык иште,
Жаныңызда жаркылдаган балдар болсун.

Бек туруп, баарын артка таштаңыз,
Жашоону жазгы гүлдөй баштаңыз.
Жараткан үмүтүбүздү кабыл кылып,
Биз үчүн дагы жүз жыл жашаңыз.

Куттуу болсун жаз майрамы-мартыңар!

Созу: Сабыракун Сулайманов

Энелер, карындаштар, айымдар,
Куттуу болсун жаз майрамы-мартыңар.
Көтөрүлүп маанайыңар жаркысын,
Жаз айында ачылгандай жарпыңар.

“Дүнүйө” деп куру, бекер наалыбай,
Сак-саламат жүрүңүздөр каарыбай.
Өмүрлөрдүн жашыл гүлүн кыяртпай,
Жашагыла жашыл өскөн арчадай.

Ыракаттуу, жашообуздун шаттуусу,
Силерсиңер бул дүйнөнүн таттуусу.
Жайлоодогу кызыл-тазыл гүлдөрдүн,
Силерсиңер эң бир коозу, наздуусу.

Айтаар сөздүн кыскасы,
Силерсиңер алп турмуштун туткасы.
Жашообузга жарык чачып, нур берген,
Силерсинер асылдыктын устаcы.