ЖАШЫНБАКТЫ ЧЕБЕРДЕП ОЙНОГУЛА!


Жашынбак байыркы замандан бери эскирбей, өз маанисин жоготпой
келе жаткан кенже балдардын оюну. Балдар жашынбак оюнун үйдө, тышта,
токойдо, тоодо ж.б. оңтойлуу жерлерде ойной беришет.
Бул оюндан балдар эң чоң канагат алышат. Аябай каткыра күлүшөт. Кээде чоңураактары ар кандай нерселерди биринен бири утуп да алышат.
Оюн мезгилинде жашынчу жер табууга амалданышса, шайдоот-шамдагай
болуу менен денсоолуктарын чыңдашат.
Бирок алар оюнга кызып калганда, ар кандай оңтойсуз жерлерге барып,
коркунучтуу болсо да, калтырап тура беришет. Мындай учурда бирөөлөргө
зыяндуу иштерди, же өздөрүнө оор кыйынчылыктарды жасап алышы
мүмкүн.
Күндөрдүн биринде бөбөгүм экөөбүз жашынбак ойноп жүрүп, бөбөгүм терезенин полкасына чыгып, парданын ары жагына жашынам деп, терезени сындырып, аз жерден үчүнчү этаждан короого түшүп кете жаздаган. Аны уккан таятам өзү кичинесинде балдар менен түн ичинде жашынбак ойноп жүрүп, кошуна аялды капысынан коркутуп алганда, аял мүдүрүлүп жыгылып, колун сындырып алган. Андан чоң чатак чыгып, көп чыгым менен атасы араң куткарганын айткан.
Жакында эле балдар ойноочу аянтка жанаша жерде электр станциясынын кичинекей будкасына бир бала кирип жашынам деп электр тогуна тартылып калыптыр. Ушу сыяктуу фактылар өтө көп.
Ошондуктан бардык балдарды үйдө да, тышта да коркунучтуу жерде жашынбак ойнобогонго, шашылып ар кандай нерсеге урунбоого, дегеле кандай оюн болсо да чебердеп ойноого чакырам!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − одиннадцать =