Жаңы жылда жашыл нур (үзүндү)

Жаңы жылым, сенде дем бар ажайып,
Жаркып маанай жакындашып жашайлык.
Эскиртишпей салттуу, аруу достуктун,
Эшиктерин кененирээк ачалык.

Кайда жүрсө жеңиш менен шыктанып,
Катарымдын ийгилигин санайлык.
Ушул жылым уюткулуу, мээрим бол,
Урматташып ынтымакка салган жол.
(Оролбай Бердигулов)

Жаңы жыл келет жылмайып,
Жакшылык камдап нурданып.
Таттуу, ширин момпосуй,
Аяз-ата камдаптыр.

Жаркыраган жаңы жылым,
Жылуу жомок тартуулап,
Барыбызды кубантат.
Аяз атаны чакырып,
Балатыны жандырат.

Куттуктайбыз эл журтту,
Баары жакшы болсун деп.
Дос болушуп бакыт менен,
Бирге болсун биз менен.

Кубанычту кыш мезгили,
Алып келет жаңы жыл.
Балатыны биз кооздойбуз,
Ыр жаттайбыз баарыбыз,
Алп бакытты тилейбиз.

Жаңы жылда жомоктор,
Тирилет деп айтышат.
Жаңы жылда тилектер,
Жанданат деп айтышат.

Айткандын баары чын чыксын,
Ой-тилектер ишке ашсын.
Аткарылсын кыялдар,
Кубанып кыргыз дайыма.

Куттук айтам жаңы жылда,
Каалап кетем баарыңа,
Ырыскы, бакыт, ден-соолук,
Адилеттик, калыстык.

Ким келатат карачы?,
Бул жаңы жыл жайнаган.
Мына эми башталат,
Түркүн жомок сыйкырлар.
Орундалат бүт кыялдар,
Күлкү, шаттык тартуулап,
Кубандырат балдарды,
Татынакай балаты.
Аяз ата сыйкырчы,
Белектерди жаадырат.

Биз күткөнбүз бул күндү,
Толук бир жыл чыдабай.
Каалоолорду алдын ала,
Каалаганбыз баарына.

Амансыңбы балаты,
Амансынбы жомогум.
Бүгүн коркпойм бөрүдөн,
Бүгүн коркпойм түлкүдөн.
Ал анткени жаңы жыл,
Санат жеткис жаңылык.

Жез кемпир бийлеп жаңырып,
Жаңы шаттык агылып.
Мышык, чычкан достошуп,
Ыр ырдашат созулуп.

Түлкү ойнойт тоок менен,
Сен да турба кубангын.
Бүгүн жакшы күн экен.
Жаңы жылдын түнү экен.

Саламатбы аяз ата,
Саламатбы аяз кыз.
Үшүбөңүз бул күнү,
Жылуу маанай шаттыкта.

Кирип келди жаңы жыл,
Кубанабыз жалпыбыз.
Тынчтык берсин ал бизге,
Кайгы-капа болбосун,
Жакшы тилек жалгасын.

Аяз ата боорукерсин, айкөлсүн,
Адамзаттын жан дүйнөсүн тазарткан.
Колдосун дайым кыргыз элимди,
Бирге келген ак ниети жылымдын.

Жылы бою эмгек кылдым,
Апакемди таарынтпай.
Жада калса бүгүн дагы,
Балатыны кооздогонго,
Жардамдаштым апама.

Жакшы бала болдум мен,
Жыйнак кармап бөлмөмдү,
Тыкан болдум бул жылы,
Суранамын атакемден аяздуу,
Ынтымак болсун кыяздуу.

Куттуктаймын коендорду,
Куттуктаймын аюларды.
Куттуктаймын карышкырды,
Куттуктаймын түлкүнү.
Куттуктаймын балдарды,
Куттуктаймын кыздарды.
Куттуктаймын баарыңарды,
Жыл менен ушул жап-жаңы.

Айфон каалайм жаңы жылда,
Оюнчук каалайм дүр-дүйүм.
Таарынтпагын жаңы жыл!
Атам менен апамды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 + десять =