ТОКТОГУЛ МЕНЕН НАЙМАНБАЙДЫН ТАБЫШМАКТУУ АЙТЫШЫНАН

Найманбай мени (Токтогулду — К. И.) сынагысы келди окшойт. Ал
табышмактуу ырдап баштады.
Найманбай:
Долононун боорунан,
Токулдаткан ким болот?
Эки жыгач боорунан,
Эптеп алган ким болот?
Жалгыз жыгач боорунан,
Жарып алган ким болот?
Кара сууну кайнатып,
Каймак алган ким болот?
Тумшугу жок куш салып,
Турна алган ким болот?
Токтогул:
Долононун боорунан,
Токулдаткан токмокчу.
Эки жыгач боорунан,
Эптеп алган элекчи.
Жалгыз жыгач боорунан,
Жарып алган челекчи.
Кара сууну кайнатып,
Каймак алган эмгекчи.
Тумшугу жок куш салып,
Турна алган тузакчы.
Туура сөзүн айтпаган,
Тумшуксуз сендей ушакчы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + 1 =