Табышмак

£у дүйнөдө сегиз жок.
Жуурканда жең жок,
Кыңыракта кын жок,
Ыңырчакта сыр жок,
Көлдө көпүрө жок,
Көктө тирөөч жок,
Ташта тамыр түп жок,
Балыкта тил жок,
Тоодо кырчоо жок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два − один =