Табышмак

Жапанга бүткөн бир жигит,
Үстү — темир, асты — таш.
Учу Самаркан менен бутакташ.
Аягы Букар мен танапташ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 − 4 =