Табышмак

Жапанга бүткөн бир жигит,
Үстү — темир, асты — таш.
Учу Самаркан менен бутакташ.
Аягы Букар мен танапташ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

19 + 10 =