Табышмак

Жапанга бүткөн бир жыгач,
Үстү — темир, асты — таш.
Учу Самаркан менен бутакташ
Аягы Букар менен танапташ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять + семь =