Төө менен бугу

Мурда төөнүн куйругу, мүйүзү бар экен. Бир күнү бугу төөгө келип:

-Мен конокко барам. Бир күнгө мүйүзүңдү бере тур, дейт. Төө мүйүзүн берет. Кийинки кунү жылкы келип:

-Мен конокко барам. Бир күнгө куйругуңду бере тур, дейт. Төө куйругун да берет. Көп убакыт өтөт. Бугу менен жылкы Төөнүн куйругун да, мүйүзүн да кайтарып бербейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 + 18 =