ПАХТА ТАЛААСЫ

Баштагы көрккө да бир көрк,
Пахтасы тегиз ачылып.
Айтайын деп уялып,
Тургансыйт сырын жашырып.
Бешинчи бригат биринчи,
Максүт аны башкарат.
Пахтаны чөптөн арылтып,
Гүлдөткөн ушул тазалап.
Звеного бөлүнгөн,
Участканы карасаң.
Теримге кирип калыптыр,
Демилге кубат берет шаң.
Эпкиндүүлөр толкундай,
Толкундай толкуп чыгышып,
Эпкиндүүлөр эпкиндеп,
Эпкиндеп иш кылышып,
Аппак алтын, ак алтын,
Талаанын аппак иреңин
Андан бетер агартып,
Буластайт жаш кыз-келин.
Күлайым, нурдуу Күлайым,
Теримге буда чыгыптыр.
Күлайым, сулуу Күлайым
Азаматтык кылыптыр.
Күлайым, күлүп, шаңк этип,
Теримге баштап кирди эле,
Күлайым терсин пахтаны,
Машина бейм тим эле.
Комсомол кыз темптүү кыз,
Күлайым менен Асылкан.
Бул эки кыз сулуу кыз,
Теримге көнгөн башынан.
Качан болсо эки кыз,
Эң алдыда жүргөнү.
Алыстан гана угулат,
Каткылыктап күлгөнү.
Адил иш, ак иш, жеңген иш,
Дагы эле жеңип баратат.
Темпи жок тиги Зууракан,
Шашып терип баратат.
Күлайым менен Асылкан
Сапаттуу иш жүргүзөт,
Ой, Зууракан жетип ал,
Деп гана ичин күйгүзөт.
Үймөк, үймөк ак алтын,
Алтынга талаа бөлөндү.
Чиркешкен кызыл жүк менен
Пунктка пахта жөнөдү.
1935

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 − шесть =