Мугалим – Ташмат Арыков


Мугалим бул — кесиптердин сереси,
Мугалим бул — кесиптердин төрөсү.
Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай,
Жайдыр-кыштыр бышып турган мөмөсү.

Мугалимдер окшоп кетет атама,
Мугалимдер окшоп кетет апама.
Дили менен көңүл бөлүп ар дайым,
Ортоктошкон кубанчыма, капама.

Ушул кесип билбестикке кол салар,
Ушул кесип билгичтикке жол салар.
Улуу-кичүү кайдан алат кесипти,
Мугалимден окубаган болсо алар.

Билим үчүн мугалимге бардым да,
Билим үчүн мугалимге бардың да.
Биз адамдар ар кесипте иштеген,
Карыздарбыз мугалимдин алдында.

Мугалим бул — кесиптердин сереси,
Мугалим бул — кесиптердин төрөсү.
Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай,
Жайдыр-кыштыр бышып турган мөмөсү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × четыре =