Мугалим – Айжамал Токтомамат кызы

Окуткан, окуттурган,
Азга да тобо кылган.
Жакшыга эшик ачып,
Жамандан тосуп турган.
Ар жыл сайын мекенге,
Мекенчил уул кыздарды кошуп турган мугалим.

Мезгилди зардаган,
Мерченден түз аттаган.
Өлкөнүн тагдыры үчүн,
Өмүрүн тактаган.
Бакыттын даамын сезип,
Балдарды жакшы көрүп кучактаган мугалим.

Кабылдуу бата болгон,
Кайда деп ата болгон.
Мээримин аябастан,
Мугалимдер окуучуга апа болгон.

Турмушту адат кылган,
Жумушту санат кылган.
Окуучуга бийиктикти самап турган мугалим.

Ай жүзүң жанып турат ай сыңары,
Күн жүзүң күйүп турат күн сымалы.
Сулуусуң, суктандырган келбетине,
Кубанып сонун арткандайсың.

Эмгегиң эс эсимден кетпейт эже,
Аябай акыл айтсаң туттум эске.
Тил менен эжекей деп айтсам дагы,
Жүрөгүмдө өзүңсүң экинчи энем.

Ооба, сизди апакемдей көрөмүн,
Айкыл айтып мени кайра төрөдүң.
Мага берген билимиңиз бир өмүр,
Унутулбайт жоготпостон көлөмүн.

Алтын эжем болгум келет өзүңдөй,
Мээрим турат жүзүңүздө мөлтүрөй.
Тигилемин тилиңизге суктанып,
Мынча назик сөздөрүңүз өрүндөй.

Билимим билгениңден артык болсун,
Айтканың акылыма ашып толсун.
Эжекей тизе бүгүп таазим этем,
Кааладым өмүрүңүз узун болсун.

Бар болуңуз бактыбызга эжейим,
Өзүңүздү мөлтүр сууга теңеймин.
Билим менен жүрөгүмдө жашайсыз.
Унутпайм деп убадамды беремин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × 2 =